EMDR

EMDR (een afkorting van ‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’)

EMDR is geschikt voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische of ingrijpende gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen diepe invloed hebben op het leven van mensen. We verwerken deze ervaringen meestal op eigen kracht. Bij sommigen ontwikkelen zich psychische klachten.

EMDR-therapie is breed toepasbaar bijvoorbeeld bij Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), vermijdingsgedrag, bij mensen die zijn gepest of bij nare gebeurtenissen op het werk, een negatief zelfbeeld, somberheid en/of gevoelens van angst, depressie, schaamte, verdriet, schuld of boosheid,

Hoe werkt EMDR-therapie?
Bij een EMDR behandeling zal de therapeut je vragen om aan de ingrijpende gebeurtenis inclusief de daarbij horende beelden, gedachten en gevoelens terug te denken. Deze gebeurtenis wordt opnieuw voor de geest gehaald en daarbij wordt een prikkel toegediend bijvoorbeeld via oogbewegingen, geluid of aanraking. Hierdoor wordt de heftigheid van de herinnering verminderd. De traumatische herinnering wordt als het ware opnieuw opgeslagen als een gewone herinnering. Hierdoor nemen de klachten af.

Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er een nieuw evenwicht ontstaan. Mensen die een trauma hebben na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn vaak na enkele sessies al klachtenvrij. EMDR kan in combinatie met een andere therapie worden ingezet.

Voor wie?
EMDR is er voor een grote doelgroep: volwassenen, (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Bij mensen met een verstandelijke beperking kijkt de therapeut samen met de cliënt en/of een vertrouwd persoon van de cliënt wat de oorzaak en de achtergrond van de klachten is. Daaruit blijkt dan of EMDR als therapie ingezet kan worden.

Kosten: in overleg.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak : neem contact op met Marian Bernards of bel 06 4131 8044.