Hulpverlening

Aan kinderen/volwassenen met een verstandelijke beperking met seksualiteitsvragen.

Seksualiteitsvragen kunnen bv. zijn: vragen over seks, vragen over hoe je contacten legt, problemen in je relatie, maar ook kun je seksueel misbruikt zijn en heb je daar later in je leven nog op veel manieren last van. Je kunt angstig of depressief zijn. Je weet moeilijk je grenzen aan te geven, wat moet je dan zeggen en wat moet je doen?

Naast individuele sessies vinden tussentijdse evaluaties plaats met de directe betrokkenen van de hulpvrager zoals: de ouders, de persoonlijk begeleider en de orthopedagoog. Het doel hiervan is om vertrouwde personen te informeren over de voortgang van de behandeling en er kan een netwerk gevormd worden waarin adequate ondersteuning en sturing geboden wordt op maat tijdens het hulpverleningstraject. Hierna heeft de directe omgeving handvatten voor ondersteuning in de toekomst.

Kosten: in overleg.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak: neem contact op met Marian Bernards telefoon 06 4131 8044.