Intervisie

Zit in het team potentie die onvoldoende wordt benut? Kunnen medewerkers elkaar beter ondersteunen en/of feedback geven? Is de inspiratie een beetje verdwenen?

Intervisie is een mooie manier om hier aan te werken en leidt tot:

  • versterking van de collegialiteit en het onderling vertrouwen;
  • 
vergroting van het zelfoplossend vermogen, zowel van teams als van individuen;
  • benutten van latente kwaliteiten;
  • stijging van de werkmotivatie en verlaging van het ziekteverzuim.

Leren van elkaar
.
Met intervisie leren we aan de hand van elkaars ervaringen. Intervisie is een werkmethode waarbij een vaste groep van ‘gelijken’ met elkaar leert aan de hand van elkaars problemen of tegenslag in het werk. Door elkaar te bevragen worden die problemen geanalyseerd. Vervolgens zet de groep de eigen kennis en ervaring in om oplossingen te vinden. Zo leren deelnemers anders tegen een knelpunt aan te kijken en alternatieve oplossingen te bedenken.

Intervisie vraagt een open houding van de deelnemers en de bereidheid om een eigen ‘casus’ in te brengen. Het vraagt ook het vermogen om te reflecteren op het eigen functioneren en de bereidheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van collega’s.

Opzet en informatie.
Intervisie vindt plaats in groepsbijeenkomsten met een vaste samenstelling (maximaal 6 personen), die periodiek bijeen komt. Intervisie verloopt aan de hand van bepaalde spelregels, die tijdens de eerste bijeenkomst worden besproken.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek: neem contact op met Laetitia Jongerius.