Nieuw Leiderschap

Binnen dit thema bied ik twee activiteiten aan, te weten:

  1. Training “Nieuw Leiderschap”,
  2. Coaching

1. Training “Nieuw Leiderschap”

Het is een uitdaging voor hedendaagse leiders om in deze veranderende wereld hun mensen aan te sturen. Het streven naar alsmaar groeiend rendement is doorgeslagen; de roep om verandering groot. Ingeslepen wijzen van denken en handelen zorgen voor groeiende ontevredenheid.

Maar hoe “vernieuw” je jezelf.
 Hoe wordt je een authentiek leider die om kan gaan met de doelen die gehaald moeten worden, maar ook aandacht heeft voor de mens in het (werk)proces.
Hiervoor zul je je aan moeten leren anders naar situaties te kijken, want zoals Einstein al zei: “De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader als waarin ze gecreëerd zijn”. Hoe je je dat kunt aanleren, wordt in deze training aangeboden.

We gebruiken theorie uit het managementboek “Theorie U” van Otto Scharmer en theorieën van Stephen Covey en Jon Kabat-Zinn.

Inhoud:

  • je authentieke zelf beter leren kennen,
  • het krijgen van een “open blik” > het leren opschorten van je gewoonte-oordelen en gewoonte-aannames,
  • optimaal gebruik maken van de vier menselijke intelligenties > mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel,
  • omgaan met weerstand en belemmeringen,
  • nieuwe kijk op gesprekstechnieken,
  • persoonlijke zeggenschap en werkingsveld bevorderen.

De uitwerking en opdrachten zijn in deze training gericht op het uitvoeren van een managementfunctie.

In deze training zullen de deelnemers zich ook verdiepen in het thema “Overdracht”: welke mechanismen spelen mee bij de ander in het omgaan met jou als leidinggevende en hoe verhoud jij je daartoe. Deze Leer en Praktijktraining duurt vier dagen, verdeeld over vier maanden. 
Na drie maanden volgt een terugkomdag.

Van de deelnemer wordt gevraagd dat hij/zij bereid is te reflecteren op eigen handelen. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan deze training.

In overleg met de trainer zullen de tijden, plaats, datum en prijs afgesproken worden.

Neem contact op met Laetitia Jongerius telefoon 06 26 220 457.

2. Coaching.

Het bovengenoemde traject kan ook op maat in een coachingstraject gevolgd worden.