Portfolio Marian

OPDRACHTGEVERS MARIAN BERNARDS

Organisaties die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking o.a. Cello – Dichterbij – Prisma – Amarant – MEE Tilburg, Den Bosch, Oss, Uden  – Leekerweide – ASVZ – Siza – Estinea – GGZ  –  Mytylschool Den Bosch  – MLK en ZMLK scholen.

OPDRACHTEN

Onder meer:
Scholingstrajecten – trainingen – vertrouwenspersoon – coaching –  individuele hulpverleningstrajecten aan slachtoffers en plegers met een verstandelijke beperking  – adviseren – zitting in klachtencommissies.