Werkdruk

Ten behoeve van de vermindering van werkdruk bied ik drie activiteiten aan, te weten:

 1. Coaching bij stress, burnout & werkdruk,
 2. Workshop “Werkdruk de Baas”,
 3. Training “Stress & Timemanagement”.

1. Coaching bij stress, burnout & werkdruk.

Een individueel coachingstraject is aan te bevelen wanneer er veel individuele knelpunten een rol spelen bij het functioneren op de werkvloer. Of wanneer er ziekteverzuim is en er in een training of workshop te weinig gerichte aandacht gegeven kan worden.

Inhoud coachingsgesprek.
In de coachingsgesprekken rond stress, werkdruk of burnout, verloopt het traject rond vijf sporen.

 1. Bewustzijn toelaten en krijgen over hoe ernstig het is.
 2. Informatie en theorie op maat over stress, burnout, timemangement en andere ter zake doende thema’s.
 3. Inzicht krijgen vanuit eigen socialisatie over “hoe het toch zover is kunnen komen”. Dit ten aanzien van het eigen aandeel in het geheel.
 4. Handvatten krijgen om uit de neerwaartse spiraal te komen; zaken anders aan te pakken en te winnen aan invloed en proactiviteit.
 5. Aandacht geven aan de werk/privé balans. Waar haalt iemand inspiratie en plezier uit.

De coaching start met een kennismakingsgesprek, waarin we leerdoelen verkennen en vastleggen en afspraken maken over de vorm en duur van de gesprekken. Van de gecoachte persoon wordt gevraagd dat hij/zij bereid is te reflecteren op eigen handelen.

In overleg met de coach zullen de tijden, plaats en kosten afgesproken worden.

Neem contact op met Laetitia Jongerius telefoon 06 26 220 457 of e-mail l.jongerius@home.nl

2. Workshop “Werkdruk de Baas”

Een dag los van de dagelijkse hektiek, waarin we stilstaan bij effectieve manieren om de werkdruk de baas te blijven en het werkplezier optimaal te houden.

Doel.
Het doel van deze workshop is om stil te staan bij werkdruk. Waar heb je last van en hoe kan dat verminderd worden. Daarbij is het de bedoeling dat deelnemers meer de regie gaan nemen in het verminderen van werkdruk.

Tijdens de dag zullen we stilstaan bij de thema’s:

 1. Waar heb je wel/geen invloed op.
 2. Alles is “belangrijk” en “dringend”, of lijkt dat maar zo.
 3. Kunnen werkzaamheden efficiënter?
 4. Aangeven van grenzen en hoe lastig dat vaak is.
 5. We dringen door in de berg van redenen waarom het vaak niet handig lijkt grenzen aan te geven. We gebruiken hierbij theorie van Otto Scharmer.
 6. Bronnen van stress.
 7. We onderzoeken de bronnen van stress.
 8. “Terugschakelen”: heeft een bezinningsmoment tijdens de dag nut?

We maken hierbij gebruik van de theorie en handvatten van Jon Kabatt-Zinn.

3. Training “Stress & Timemanagement”

Werknemers hebben regelmatig het gevoel achter de feiten aan te lopen. Laten zich (te) vaak leiden door de hektiek van de dag, in plaats van door hun planningen. Lastig wordt het wanneer men in een neerwaartse spiraal terecht komt. Mensen raken het overzicht kwijt en hun effectiviteit vermindert. Om te voorkomen dat mensen uitvallen is het zinvol regelmatig een training “Stress & Timemanagement” aan te bieden.

Doel.
Het doel van deze training van 4 dagdelen is om effectiever en efficiënter om te gaan met de beschikbare werktijd, zonder dat het werkplezier er onder lijdt. Doordat de training uit meerdere dagdelen bestaat is het doel tevens dat de aangeleerde nieuwe kennis en vaardigheden blijvend verankerd zijn.

Inhoud van de training.

 1. Waar heb je wel/geen invloed op.
 2. Aangeven van grenzen.
 3. Bronnen van stress.
 4. Alles is “belangrijk” en “dringend”, of lijkt dat maar zo.
 5. Kunnen werkzaamheden efficiënter?
 6. We maken een stressbestendigheidstest en urgentietest.
 7. “Terugschakelen” > hebben één of meerdere bezinningsmomenten tijdens de dag zin.

We maken hierbij gebruik van de theorie en handvatten van Jon Kabatt-Zinn.

Binnen deze training wordt gewerkt met verwerkingsopdrachten, concrete werksituaties, huiswerk, en uitwisseling.

Het programma en de achtergrondinformatie zit in een werkmap die voordat de training begint wordt opgestuurd aan de deelnemer. Tijdens de training wordt het boekje “Beter Nu” van Rob Brandsma uitgedeeld en mee gewerkt.

De training wordt opgezet rondom actuele en concrete situaties die zich in het werk voordoen.

Van de deelnemer wordt gevraagd dat hij/zij bereid is te reflecteren op eigen handelen. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan deze training.

In overleg met de trainer zullen de tijden, plaats, datum en prijs afgesproken worden.

Op maat.
Deze workshop wordt zo veel mogelijk op maat geven, dus afhankelijk van de interesse en vragen zullen wij inzoomen en ons meer verdiepen in bovengenoemde thema’s.

Neem contact op met Laetitia Jongerius telefoon 06 26 220 457.